Brugerbetingelser

Brugerbetingelser

BETINGELSER FOR BRUG

Velkommen til bedsteonlinedating.com (i det følgende sammen med dets underdomæner, indhold og markeringer, "webstedet").

Læs følgende betingelser for brug omhyggeligt, før du bruger denne hjemmeside for at lære om dine rettigheder og forpligtelser over for Interdate S.A., 13 rue du Commerce L-1351 Luxembourg Luxembourg ("bedsteonlinedating.com" eller flertalsudtryk i første person). Ved at gå ind på eller bruge webstedet accepterer du vilkårene for brug sammen med fortrolighedspolitikken ("Vilkår"). De vilkår og betingelser, der blev gjort tilgængelige for brugeren af webstedet under det respektive besøg på webstedet, gælder. Hvis du ikke accepterer en hvilken som helst del af disse vilkår for brug, skal du stoppe brugen af dette websted og ikke besøge det.

1. Til dem vi tilbyder webstedet

Webstedet er kun rettet til personer på 18 år og derover. Personer under 18 år kan ikke besøge webstedet.

2. Brug af webstedet

I løbet af disse vilkår giver vi samtykke til dit besøg på og brug af hjemmesiden, forudsat at du overholder disse vilkår og gældende love. bedsteonlinedating.com forbeholder sig ret til at ændre eller afbryde enhver tjeneste eller funktionalitet på webstedet til enhver tid.

3. Begrænsninger for brug af webstedet

Brugeren må ikke:

a. forstyrre driften af servere eller netværk, der er forbundet til webstedet

b. anvende eller køre automatiserede systemer (herunder, men ikke begrænset til, "robotter" og "crawlers") til at få adgang til webstedet og/eller

c. omgå, deaktivere eller på anden måde forstyrre sikkerhedsfunktioner på hjemmesiden eller funktioner, der forhindrer eller begrænser brugen eller kopieringen af indholdet eller krænker begrænsningen af brugen af webstedet.

4. Tilgængelighed af webstedet, garanti

a. Vi bestræber os på at give de mest nøjagtige oplysninger muligt. Vi kan dog ikke garantere, at det tilgængelige indhold på webstedet er nøjagtigt, udtømmende, pålideligt, aktuelt og fejlfrit. Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i indholdet eller en del heraf efter eget skøn og uden forpligtelse til at give forudgående eller efterfølgende underretning om sådanne ændringer. Brugen af indholdet eller dele heraf er udelukkende for brugerens egen risiko og eget ansvar.

b. Webstedet leveres, som det er. bedsteonlinedating.com giver ingen garantier af nogen art, udtrykkelige eller underforstået, herunder garanti for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål eller ikke-krænkelse i forbindelse med webstedet eller materialerne. bedsteonlinedating.com garanterer ikke, at webstedet er fri for fejl, sikkerhedsfejl eller angreb fra virussoftware. Webstedet kan lejlighedsvis være utilgængeligt på grund af serviceopdateringer eller en hvilken som helst anden grund. Du accepterer, at bedsteonlinedating.com ikke er ansvarlig for nogen uforenelighed, som omfatter tekniske problemer med internettet, langsom forbindelse, serienummer eller, at vores server overbelastes. Vi garanterer eller antager ikke noget indhold, produkt, eller service, der leveres eller annonceres på webstedet af en tredjepart.

5. Erklæring fra annonceparten

Dette websted er en gratis informationsressource, der tilbyder nyttigt indhold og sammenligningsfunktioner til sine brugere. Det skal bemærkes, at operatøren af dette websted enten selv kan tilbyde de sammenlignede tjenester eller kan blive betalt for offentliggørelse af kommercielt indhold fra visse virksomheder på dette websted — som påvirker den placering og rækkefølge, hvori selskaberne (og/eller deres produkter) præsenteres. I nogle tilfælde kan dette også have en indvirkning på deres bedømmelse.

Bedømmelserne på denne side er alene webstedsoperatørens ansvar og bør ikke bruges som en kilde til nøjagtig information. Offentliggørelsen af oplysninger om virksomheder/deres produkter på denne hjemmeside betyder ikke, at de er godkendt af webstedsoperatøren.

Undtagen som udtrykkeligt angivet i vores vilkår for brug er ansvar for eventuelle repræsentationer og garantier vedrørende de oplysninger, der præsenteres på webstedet, udelukket. De oplysninger, der vises på dette websted, kan til enhver tid ændres.

6. Ansvarsbegrænsning

a. bedsteonlinedating.com begrænser ikke sit ansvar i tilfælde af død eller personskade forårsaget af svigt eller handling fra os vores medarbejdere, repræsentanter eller agenter samt ethvert andet ansvar, som vi ikke har ret til at begrænse eller frasige os i henhold til gældende lovgivning. Den resterende del af denne sektion er ikke gældende for dette ansvar.

b. Uden tab på ovennævnte er bedsteonlinedating.com ikke ansvarlig for materielle tab (herunder uden begrænsning tab af indkomst, muligheder, ansvar, levevilkår, tab og tab), skade på virksomhedens værdi eller omdømme, tab af data og andre særlige forhold, indirekte eller følgetab foretaget af dig eller en tredjepart på grund af brug eller manglende evne til at bruge dette websted. bedsteonlinedating.com påtager sig intet ansvar for links til tredjeparter, der udbydes på webstedet. Bruger, der begynder på relaterede tredjepartswebsteder, gør det på egen risiko.

7. Skadesløsholdelse

Du accepterer at beskytte og skadesløsholde bedsteonlinedating.com og dets associerede selskaber, respektive repræsentanter, direktører, medarbejdere og agenter mod alle krav, erstatninger, pligter, tab, ansvar, omkostninger og udgifter (herunder uden begrænsning) rimelige advokatsalærer som følge af: (i) din brug af hjemmesiden (ii) dit brud på disse vilkår for brug.

8. Links, tredjepartswebsteder.

Webstedet kan indeholde links til andre hjemmesider og deres tjenester, der kan være ejet og kontrolleret af os. Når du besøger de websteder, gør du det på egen risiko og i overensstemmelse med disse websteders vilkår for brug og fortrolighedspolitik (hvor det er relevant).

Så vidt webstedet kan indeholde links til tredjepartswebsteder og deres tjenester, der ikke ejes og kontrolleres af os, udøver vi ikke tilsyn og accepterer intet ansvar for indhold eller produkter og tjenester, der tilbydes på andre websteder, ligesom vi heller ikke på nogen måde vil blive holdt ansvarlig for tab eller skade som følge af brugen af disse websteder. Når du besøger de websteder, gør du det på egen risiko og i overensstemmelse med disse websteders vilkår for brug og fortrolighedspolitik (hvor det er relevant). Vi er ikke ansvarlige og afviser udtrykkeligt at give nogen garantier med hensyn til integritet, tilstrækkelighed, egnethed, sikkerhed eller intellektuelle ejendomsrettigheder (som defineret ovenfor) af dette tredjepartsindhold (tredjepartswebsted og -tjenester samt vores partnere og kunder). Brugeren fritager udtrykkeligt bedsteonlinedating.com fra ethvert ansvar som følge af brugen af tredjepartens websted.

9. Fortrolighed

Alle oplysninger om behandling af personoplysninger på webstedet kan findes her "Fortrolighedspolitik" .

10. Intellektuel ejendom

a. Alle intellektuelle ejendomsrettigheder i eller vedrørende ophavsrettigheder, patenter, varemærker, servicemærker, mærkenavne og/eller design (herunder udseende og funktionsmåde samt andre visuelle og ikke-verbale elementer) (både reserverede og ikke-proprietære) til:

i. Websted;

ii. underlagt punkt 10.d, informationsindholdet på webstedet og

iii. alt design på webstedet, al tekst og grafik, software, fotos, videoer, musik, lyde og deres udvælgelse og arrangement samt alle software-samlinger, tilhørende kildekoder og software (herunder applets og scripts) ejes eller anvendes af bedsteonlinedating.com under denne licens. Brugeren vil ikke opnå og forpligter sig til ikke at forsøge at opnå rettigheder til de pågældende varer, der er omfattet af de intellektuelle ejendomsrettigheder. Alle rettigheder forbeholdes.

b. Ingen af elementerne opført i 10.a. må gengives, distribueres, kopieres, offentliggøres, downloades, vises, deles eller overføres i nogen som helst form eller på nogen som helst måde og må ikke sælges, lejes, underlicenseres, bruges til at skabe afledte værker eller på anden måde udnyttes uden forudgående skriftligt samtykke fra bedsteonlinedating.com. Brugeren har dog ret til at downloade og vise indholdet af webstedet på en computerskærm (herunder en tablet eller smartphone), opbevare dette indhold i elektronisk form på en harddisk (men ikke på en server eller en anden enhed, der er tilsluttet netværket) og udskrive en kopi af dette indhold til eget personlige og ikke-kommercielle brug under overholdelse af alle ophavsrettigheder og ejendomsrettigheder. Du må ikke gengive, ændre, kopiere, distribuere eller bruge noget som helst materiale eller indhold til kommercielle formål fra webstedet uden forudgående skriftligt samtykke fra bedsteonlinedating.com.

c. Alle rettigheder (herunder handelsværdi og, hvor det er relevant, varemærker) til bedsteonlinedating.com navnet er ejet eller licenseret til bedsteonlinedating.com. Andre produkt- og firmanavne, der er nævnt på webstedet, er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende tredjeparter.

d. Titler, proprietære rettigheder eller intellektuelle ejendomsrettigheder i forhold til det indhold, der er tilgængeligt via webstedet, ejes af de respektive indholdsejere eller -udbydere og kan være beskyttet af gældende ophavsret eller andre love. Med forbehold for de begrænsede rettigheder, der er beskrevet i afsnit 10.b, giver denne aftale dig ingen rettigheder til det nævnte indhold.

11. Overførsel, tildeling

Disse vilkår for brug og eventuelle rettigheder og licenser, der gives derunder, må ikke overdrages eller tildeles af dig, selv om de kan tildeles af bedsteonlinedating.com uden begrænsninger og uden varsel til dig.

12. Diverse

a. Dansk lovgivning finder anvendelse med undtagelse af bestemmelserne i FN-konventionen om kontrakter om internationalt salg af varer. Bestemmelser, der er mere gunstige for forbrugerne, og som ikke kan udelukkes ved valg af juridiske klausuler i overensstemmelse med lovgivningen i forbrugerens bopælsland, vil fortsat finde anvendelse.

b. Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i disse vilkår for brug til enhver tid og efter eget skøn. De indførte ændringer vil være effektive med det samme, og din fortsatte brug af webstedet vil udgøre din accept af disse ændringer.

c. Hvis et vilkår eller en bestemmelse i denne aftale anses for ugyldig, ulovlig eller ikke kan håndhæves i en jurisdiktion, vil dette forhold ikke berøre andre vilkår eller bestemmelser i denne aftale og vil ikke ugyldiggøre eller gøre dette vilkår eller denne bestemmelse ugyldig.

d. Denne aftale erstatter alle tidligere aftaler vedrørende aftalens emne og udgør hele aftalen mellem parterne.

e. Intet afkald på nogen bestemmelse i disse vilkår for brug anses for at udgøre en permanent eller vedvarende undtagelse fra denne bestemmelse eller andre bestemmelser. Undladelse af at udøve eller at forsinke udøvelsen af en rettighed, retsmiddel, magt eller privilegium i henhold til denne aftale betragtes ikke som en undtagelse. Engangs- eller delvis udøvelse af rettighed, retsmiddel, rettighed eller privilegium i henhold til aftalen udelukker ikke den anden eller yderligere anvendelse af denne eller alle andre rettigheder, retsmidler eller privilegier.