Databeskyttelsespolitik

Databeskyttelsespolitik

Fortrolighedserklæring bedsteonlinedating.com

(23.10.2020)

Databeskyttelse er et vigtigt anliggende for Interdate S.A., 13 rue du Commerce L-1351 Luxembourg Luxembourg ("Interdate S.A."). Af denne grund behandler vi vores kunders data udelukkende i overensstemmelse med gyldige regler, der er relevante for databeskyttelse (GDPR).

Vi indsamler og behandler personoplysninger, hvis du stiller disse oplysninger til rådighed for os ved at besøge denne hjemmeside til sammenligning af datingtjenester ("bedsteonlinedating.com"), og vi har ret til at indsamle, bruge og behandle dataene på grundlag af dit samtykke.

Personlige oplysninger

Personoplysninger er alle oplysninger, der henviser til en identificeret eller identificerbar fysisk person ("den registrerede").

Logdata

Når du får adgang til vores virksomheds hjemmeside, sender din internetbrowser af tekniske årsager automatisk følgende data ("logdata") til vores virksomheds webserver, som vores firma gemmer i logfiler:

  • dato og tidspunkt for adgang, URL på det henvisende websted, fil der er blevet anmodet om, overført datamængde, browsertype og -version, operativsystem, IP-adresse, domænenavn for din internetudbyder

Dette er udelukkende oplysninger, der ikke gør det muligt at drage konklusioner med hensyn til den fysiske person. Disse oplysninger er teknisk nødvendige for at kunne vise det webstedsindhold, som du anmodede om, korrekt og er obligatorisk for brug af internettilbud. Logdata evalueres udelukkende til statistiske formål for at optimere vores virksomheds onlinetilstedeværelse og den underliggende teknologi og slettes derefter.

Formål med databehandling

Vi bruger de ovennævnte personoplysninger til følgende formål:

  • Opretholdelse og beskyttelse af sikkerheden på vore websteder ved at forebygge og opdage sikkerhedsrisici, svigagtig adfærd eller andre kriminelle aktiviteter eller aktiviteter, der udføres med det formål at forvolde skade, samt ved analyse af indholdet

Behandling af personoplysninger er nødvendig for at opnå ovennævnte formål. Medmindre andet er udtrykkeligt angivet, er retsgrundlaget for databehandlingen artikel 6, stk. 1, litra b og f, i Databeskyttelsesforordningen eller dit udtrykkelige samtykke i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra a, i Databeskyttelsesforordningen.

Hvis ovennævnte oplysninger viderebehandles til et andet formål end det oprindelige indsamlingsformål, er vi forpligtet til at informere dig om dette før yderligere behandling og om det nye formål. På denne måde har du mulighed for at gøre indsigelse mod behandlingen af dine data til det andet formål.

Overførsel af data

Alle data, som du sender til os, vil blive behandlet fortroligt. Vi sælger ikke dine personoplysninger til tredjeparter.

Dine data vil i princippet ikke blive gjort tilgængelige for tredjeparter, medmindre du har givet dit samtykke, eller vi i henhold til loven er berettiget og/eller forpligtet til at overføre disse data.

Vi overfører personoplysninger til domstole, skattemyndigheder, tilsynsmyndigheder, hvis dette er lovligt tilladt og nødvendigt for at overholde gældende lovgivning eller for at håndhæve, udøve eller forsvare juridiske rettigheder. Vi tager alle skridt for at sikre passende og rimelige garantier for at beskytte dine personoplysninger.

I det omfang, det er nødvendigt for udførelsen af tjenesten, videresender vi personoplysninger til ovennævnte formål til følgende virksomheder eller kategorier af virksomheder:

· insparx GmbH, Erika-Mann-Straße 63, 80636 München, Tyskland. Vores serviceudbyder er ansvarlig for at drive vores platform, videreudvikling af software, kundesupport og markedsføring.

· R&T Media Network, Nassaulaan 36, 2341 EE OEGSTGEEST, Holland. Vi bruger REVIEWTYCOON, en platformløsning til oprettelse af sammenligningshjemmesider, leveret af R&T Media Network. De oplysninger, der genereres i denne løsning, gemmes på F&T Media Network.

Fremsendelse til adressater uden for EU finder kun sted, hvis det foruddefinerede formål kræver dette og kun på grundlag af EU's standardkontraktbestemmelser. Dette sikrer, at dine data også behandles i overensstemmelse med databeskyttelsesbestemmelserne i USA (EU-kommissionens beslutning af 12.07.2016, ref. C(2016) 4176 endelig, EU-Tidende L 207/1 af 01.08.2016).

Opbevaringstid

Hvis en eksplicit opbevaringsperiode ikke er angivet ved indsamling (f.eks. i forbindelse med en samtykkeerklæring), slettes personoplysninger, hvis de ikke længere er nødvendige for at opfylde formålet med lagringen, medmindre lovbestemte forpligtelser til at føre fortegnelser forhindrer sletning (f. eks. forpligtelser i henhold til skat- og handelslovgivning om at føre registre).

Datasikkerhed

Vi træffer tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine data, som vi gemmer og behandler i vores virksomhed, mod manipulation, tab af fortrolighed, ødelæggelse og mod uautoriserede personers adgang. Vores virksomheds sikkerhedsforanstaltninger forbedres konstant i overensstemmelse med den teknologiske udvikling.

De registreredes rettigheder: Ret til information, berigtigelse, sletning eller begrænsning af behandlingen af deres personoplysninger, ret til at gøre indsigelse og ret til dataportabilitet

Vi informerer dig skriftligt efter anmodning i overensstemmelse med gældende lovgivning om og hvilke personoplysninger, vi opbevarer i vores virksomhed. Hvis du selv er registreret som bruger, giver vi dig mulighed for selv at inspicere disse data og hvor relevant at ændre og slette dem. Hvis falske oplysninger er blevet gemt på trods af vores virksomheds indsats med hensyn til datasikkerhed og datakorrekthed, og du som bruger ikke kan rette dine data, vil vi rette dem på din anmodning.

Du har også ret til at kræve, at vores virksomhed begrænser vores behandling af personoplysninger. Derudover kan du kræve, at du får data, som du har leveret til vores virksomhed, i en struktureret, standard og maskinlæsbar form. Du kan også gøre indsigelse mod vores virksomheds behandling af personoplysninger.

Derudover har du ret til at kræve, at dine personoplysninger slettes, medmindre lovbestemte forpligtelser til at føre registre forhindrer dette. Vi sletter data, når vi ikke længere har brug for dem til det formål, de blev indsamlet og behandlet til, eller hvis du tilbagekalder dit samtykke, og der ikke findes noget andet retsgrundlag for den videre behandling af dine data. Ud over dette sletter vi oplysninger, hvis behandling var ulovlig af årsager, der er ukendte for os, eller hvis du har indgivet en indsigelse mod behandlingen, og der ikke er nogen forudgående legitime interesser i forbindelse med behandlingen. Dine data vil også blive slettet, hvis vi ved lov er forpligtet til at gøre det. Vores virksomhed har også implementeret tekniske foranstaltninger for at gøre alle modtagere af dine data opmærksomme på din efterspørgsel om sletning eller korrektion. Dette gælder kun for tilfælde, hvor vi videresendte eller offentliggjorde disse data. Alle links, kopier og replikationer af dine personlige data vil blive slettet.

Hvis du har givet samtykke til behandling af dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde samtykket med fremtidig virkning. Tilbagekaldelse af samtykke gør ikke databehandling før i tiden ulovlig.

Dataoverførsel til vores virksomhed sker frivilligt. Disse data er dog nødvendige for en yderligere indgåelse af kontrakten eller for at besvare dine forespørgsler. Hvis du ikke ønsker at gøre dine data kendte, kan kontrakten under visse omstændigheder ikke træde i kraft, eller dine forespørgsler kan ikke besvares. Det er nødvendigt at tilvejebringe oplysninger for at kunne indgå kontrakten.

Kontaktoplysningerne fra vores virksomheds databeskyttelsesrådgiver er:

[email protected] eller via post til

Interdate S.A. C-Date Data Protection Officer
13 rue du Commerce
L-1351 Luxembourg
Luxembourg

Du har også ret til at klage til den kompetente databeskyttelsestilsynsmyndighed om databehandling i vores virksomhed.

Den databeskyttelsesansvarlige myndighed for vores virksomhed er:

Commission nationale pour la protection des données

15, Boulevard du Jazz, L-4370 Belvaux, Luxemburg

Tlf.: (+352) 26 10 60 -1 www.cnpd.lu

Som registreret har du mulighed for at henvende dig til databeskyttelsestilsynsmyndigheden i dit land: ( https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080 ).

Tracking-baserede analyser, remarketingsværktøjer og scoring

Vi bruger såkaldte tracking-teknologier for løbende at forbedre og optimere vores tilbud.

Google Analytics

bedsteonlinedating.com bruger også Google Analytics, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, en webanalysetjeneste, der leveres af Google, Inc. (“Google”). Google Analytics bruger “cookies”, som er tekstfiler placeret på kundernes computere, til at hjælpe webstedet med at analysere, hvordan de bruger webstedet. De oplysninger, der genereres af cookien om brugen af denne hjemmeside (herunder IP-adressen), vil blive overført til en Google-server i USA og gemt der. Google vil bruge disse oplysninger til at evaluere kundernes brug af hjemmesiden, udarbejde analyser af webstedsaktiviteter til webstedsoperatører og levere andre tjenester, der er forbundet med webstedet og brug af internettet. Hvor det er relevant, vil Google også sende disse oplysninger til tredjeparter, i det omfang dette er foreskrevet ved lov, eller hvis tredjeparter behandler disse oplysninger på deres vegne. Google vil ikke knytte IP-adressen til andre data, som den besidder. Kunder kan forhindre installation af cookies ved at vælge de relevante indstillinger i deres browsere. Bemærk dog, at hvis dette gøres, er det måske ikke muligt at bruge alle funktionerne på denne hjemmeside i deres fulde kapacitet. Ved at bruge denne hjemmeside erklærer kunder deres samtykke til behandling af indsamlede data fra Google på den måde, der er beskrevet ovenfor og til ovennævnte formål. For detaljeret information om Google Analytics og databeskyttelse, gå til https://tools.google.com/dlpage/gaoptout .

Vores brugeranalyse bruger Universal Analytics. Dette giver os mulighed for at indhente oplysninger om brugen af vores tilbud på forskellige enheder ("Cross Device"). Vi bruger et pseudonym bruger-ID ved hjælp af cookie-teknologi, som ikke indeholder personlige data og ikke sender data til Google. Dataindsamling og -lagring kan til enhver tid fravælges via et Google browser-plugin ( https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en ). Denne framelding skal udføres på alle systemer, som du bruger, f.eks. i en anden browser eller på din mobile enhed. Yderligere information om Universal Analytics kan findes her: https://support.google.com/analytics/answer/2838718?hl=en&ref_topic=6010376

Følgende Google Analytics annoncefunktioner er aktiveret:

  • Remarketing med Google Analytics
  • Google Display Network Impression Reporting
  • Google Analytics Demographics and Interest Reporting
  • Integrerede tjenester, der kræver, at Google Analytics indsamler data via annoncerings-cookies og -identifikatorer

Disse annoncefunktioner gør det muligt for Google Analytics at indsamle yderligere brugerdata via Googles annoncerings-cookies (flere oplysninger på https://www. oogle.com/polices/technologies/types/ ) og -identifikatorer til data indsamlet gennem en standard Google Analytics implementering.

Cloudflare

For at beskytte mod angreb og ondsindede bots samt for at optimere indlæsningstiden af vores hjemmesider, benytter vi tjenester fra vores teknologipartner Cloudflare, Inc. 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, USA. Alle data, der overføres til eller fra denne hjemmeside (herunder din IP-adresse), behandles via Cloudfares verdensomspændende netværk („Content Delivery Network“). Som standard bruges det nærmeste datacenter. Cloudflare driver datacentre i EU. For datacentre uden for EU gælder "EU-standardkontraktbestemmelserne". For at genkende og forsvare mod angreb gemmer Cloudflare adgangsdata, som normalt slettes inden for 4 timer, senest inden for 3 dage. For yderligere oplysninger om Cloudflares fortrolighedspolitik, gå til: https://www.cloudflare.com/security-policy . Detaljer om, præcis hvad Cloudflare gemmer, kan findes her: https://blog.cloudflare.com/what-cloudflare-logs/ . Ved at bruge denne hjemmeside accepterer du Cloudflares behandling af de indsamlede data som beskrevet ovenfor.

Cookies

Nogle bedsteonlinedating.com tjenester kræver såkaldte cookies. bedsteonlinedating.com informerer derfor kunderne udtrykkeligt om brugen af cookies.

Cookies er tekststykker, der gemmes enten i en begrænset tid (såkaldte "sessions-cookies") i en computers midlertidige hukommelse eller på en computers harddisk (såkaldte "vedvarende cookies"). Cookies indeholder f.eks. oplysninger om brugernes tidligere adgang til den relevante server, oplysninger om hvilke tilbud der er anmodet om, eller hvilke betalingsmetoder der er aftalt under tidligere transaktioner. De vigtigste formål med cookies er - ved at gemme personlige indstillinger på hjemmesider - at forberede tilbud tilpasset kunderne på den ene side og på den anden side at udforme brugen af tjenester til at være så behageligt som muligt, fordi kunderne kan besøge disse hjemmesider på denne måde uden at skulle vælge alle indstillingerne hver gang. I modsætning hertil bruges cookies ikke til at starte programmer uafhængigt eller endda til at indlæse vira på kundernes computere.

bedsteonlinedating.com bruger sessions-cookies, partner-cookies og vedvarende cookies.

Vedvarende cookies:

bedsteonlinedating.com bruger såkaldte "vedvarende cookies" for at gemme de personlige brugsindstillinger, som en kunde indtaster, når man bruger bedsteonlinedating.com tjenester. På den ene side sikrer dette, at kunderne finder deres personlige indstillinger igen, når de vender tilbage til bedsteonlinedating.com hjemmesider, og på den anden side tjener det automatisk differentiering af kundens medlemskabsstatus, uanset om de allerede har set specifikke informations- og annoncekampagner eller har deltaget i en undersøgelse. Brug af vedvarende cookies er beregnet til at personliggøre og forbedre bedsteonlinedating.com tjenester.

Godkendelseserklæring

Med indgåelsen af kontrakten giver jeg samtykke til indsamling og behandling af mine personoplysninger til ovennævnte formål af Interdate S.A., 13 rue du Commerce L-1351 Luxembourg Luxembourg eller af tredjeparter, der arbejder på vegne af Interdate S.A..

Jeg er blevet informeret om, at Interdate S.A. vil logge mit samtykke.

Desuden er jeg blevet informeret om, at personoplysninger om min person, der indsamles inden for rammerne af ovennævnte formål, vil blive behandlet i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen (GDPR).

Jeg er blevet informeret om, at behandlingen af mine data finder sted på frivillig basis, og at jeg kan nægte mit samtykke til behandling af mine data eller tilbagekalde det til enhver tid med virkning for fremtiden uden nogen ulempe for mig selv.

For at tilbagekalde samtykket er det tilstrækkeligt at sende en e-mail med angivelse af den IP-adresse, der bruges til at besøge denne hjemmeside, til:

[email protected]

Jeg er blevet informeret om, at jeg kan sende min tilbagekaldelse via fax til: 00 44 207 691 78 03 eller med posten til Interdate S.A. C-Date Kundeservice/Tilbagekaldelse af samtykke eller datakorrektion, 13 rue du Commerce L-1351 Luxembourg Luxembourg.